سایتی برای افرادی که کباب در طبیعت را میخواهند بیارند به منزل

شهاب شاپ

این سایت برای افرادی درست شده است که ;

  • خرید کباب پز، زعفران و تنورک برقی را با بهترین قیمت فراهم سازی شده است
  • افرادی که میخواهند آنلاین و بدون دردسر بهترین خرید کبابپز را انجام دهند.
  • برگذاری جشنواره و فروش شگفت انگیز پروتئین در سراسر شهر مشهد و ایران
کارفرماآقای شهرام تهامی
طراحخودم
Websiteshahabshop.com