سایتی برای حمایت و خدمات خیریه

طریق الجنه

این سایت برای افرادی درست شده است که ;

  • میخواهند کار خیر کنند
  • میخواهند کمک به مستنمدان کل جهان بکنند
  • میخواهند از ایران یا خارج از ایران پرداخت اینترنتی کنند و به خیریه کمک کنند
  • میخواهند کمک خودشون رو به ارزهای دیجیتال به حساب خیریه واریز کنند
کارفرمااقای رحمانی
طراحخودم
Websitetarighaljannah.com